Jump to Navigation

Aangesloten bij Nysa Branchorganisatie voor gastouders!

Vorige week heb ik mijn onderneming aangesloten bij Nysa brancheorganisatie voor gastouders en als cadeautje kreeg ik het inspiratieboek voor leuker en gemakkelijker opvoeden van Tischa Neve.

Missie en visie van Nysa;
bron: www.stichtingnysa.nl/over-stichting-nysa/

Missie: De positie van zelfstandig ondernemende gastouders versterken

Nysa streeft er naar de positie van de zelfstandig ondernemende
gastouders te versterken binnen de kinderopvangbranche en het werk van
gastouders zichtbaar te maken voor beleidsmakers en gezinnen met jonge
kinderen. Stichting Nysa wil een omslag realiseren in het heersende
beeld van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang een gelijkwaardige
positie inneemt binnen de kinderopvangbranche en in alle beleidsplannen
rondom kinderopvang meegenomen wordt.

Visie: De verdere
professionalisering van het beroep gastouder. Gastouderopvang is een
hooggewaardeerde professionele vorm van kinderopvang . Wij willen het
beroep van de gastouder professionaliseren, door het aanbieden van
trainingen, ondersteuning in de vorm van intervisiegroepen en mentoring.
Met als resultaat vakbekwame gastouders met ieder hun eigen expertise
en pedagogische visie.Main menu 2

Dr. Radut Consulting